Saturday, November 20, 2010

Stephen Bone

Stephen Bone (British, 1904-1958)

No comments:

Post a Comment